Choď na obsah Choď na menu
 

Prevádzkový poriadok

Ubytovací poriadok Čertov Dvor

Platný od 1.12.2019

 

1. Ubytovaní sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru.

2. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou sa považujú za zničenie majetku a požaduje sa za ne náhrada.

3. V chate platí zákaz manipulácie s nábytkom a posteľami. Do izieb nechoďte v lyžiarskej obuvi, tú ponechajte v chodbe. V izbách je plávajúca alebo drevená podlaha, preto prosíme hostí, aby nenechávali mokré plavky na podlahe a udržovali ju v suchu. V chate sa prezúva do domácej obuvi!

4. Ubytovaný v celom zariadení a jeho okolí nesmie vykonávať akékoľvek zmeny, alebo opravy elektrických zariadení, či inak zasahovať do elektroinštalácie.

5. Vo všetkých priestoroch chaty platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Fajčí sa iba mimo priestorov chaty a ohorky je potrebné hádzať do ohniska a miest na to určených.

6. Vonku je povolené rozkladať oheň len na určenom ohnisku. Pokiaľ nie je oheň pod dozorom, musia ho ubytovaní uhasiť. K dispozícii je kotlík na guláš a náradie. Všetko náradie a príslušenstvo bude po použití očistené a nepoškodené vrátené do skladu.

7. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. V prípade úrazu, ujmy na zdraví alebo inej nepredvídanej okolnosti, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

8. Po odchode z budov dvora sú ubytovaní povinní uzatvoriť vodovodné kohútiky, pozhasínať svetlá, skontrolovať okná a uzamknúť všetky vchodové dvere. Náhrada pri strate kľúčov je 100€.

9. Majiteľ nezodpovedá za veci, vrátanie peňazí a cenností vnesené hosťom do chaty a za škodu spôsobenú na odložených veciach.

10. Prípadné vzniknuté škody hláste ihneď na tel. 0905 345 874.

11. Za škody spôsobené  na majetku a zariadení chaty v čase prenájmu zodpovedajú ubytovaní. V deň ubytovania sa požaduje kaucia v hodnote 100 €, ktorá bude na konci pobytu vrátená.

12. Ubytovaní dodržujú nočný kľud v čase od 22.00 do 06.00 hod.

13. Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždenný pobyt.

14. Svoje odpadky poctivo trieďte a zvyšky jedál prosíme nesplachovať!

15. V deň odchodu prosíme ubytovaných dať chatu (aj kuchynskú linku) do pôvodného stavu vrátane okolia chaty. Umyť a uložiť riad a zobrať si VŠETKY svoje potraviny. V cene pobytu máte zahrnuté bežné upratovanie, ktoré však NEZAHŔŇA čistenie kobercov a čalúnenie postelí, maľovanie počmáraných, alebo inak zašpinených stien a ďalšieho nadmerného znečistenia chaty.

16. Majiteľ si vyhradzuje právo v nutných prípadoch vstúpiť do ubytovacieho objektu, ako aj v prípadoch podozrenia porušovania ubytovacieho poriadku!

17. Sťažnosti ubytovaných a prípadné návrhy na zlepšenie služieb prijíma majiteľ ubytovacieho zariadenia.